Wie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagen.

Confucius

Samen bespreken we in een kennismakingsgesprek wat jou behoefte precies is en wat ik daarin voor jou kan betekenen.

Ik maak bij mijn begeleiding o.a. gebruik van:

Creativiteit

Zonder creativiteit geen vooruitgang

Kofi Anan

Focusing is heel kort gezegd: luisteren naar iets in je lijf dat gaat over iets in je leven. Leven betekent bewegen, groeien. Er is een innerlijke drang, een wil tot leven, life wants to live. Een niet te stoppen drang om tot volle wasdom te komen. Soms stokt er iets in het proces, de energie zoekt dan een andere uitweg. Er ontstaan problemen of je hebt het gevoel dat het beter moet kunnen. Dat gevoel klopt. Focusing leidt naar die betere weg.

Focusing

Natuurlijke ritmes

Alles heeft ritme: de hartslag, de ademhaling, de wisseling van dag en nacht, de wisseling van de seizoenen, de ontwikkelingen in een mensenleven. Als je goed kijkt, zie je in alles een ritme. Wie zich aan dit ritme toevertrouwt, wordt er door gedragen. Het is met de golven meezwemmen in plaats van er tegenin. Ritmes zijn in de natuur goed zichtbaar. De natuur kan je helpen je eigen levensritme te vinden.

Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP

Non-dualiteit

Alles is één energie in beweging

Schrijven is schrappen

Godfried Bomans

Schrijven

Wandelen

Onderzoek toont aan dat bewegen – en zeker vooruit bewegen – ook tot psychologische beweging kan leiden. Wandelen is bij uitstek een soepele, vooruitgaande beweging, die ervoor kan zorgen dat je je meer richt op de toekomst en minder bezig bent met wat er in het verleden allemaal is misgegaan. Door buiten te wandelen kom je automatisch in de stemming om “stappen te zetten”, “door te gaan” en “verder te komen”. Je blik wordt letterlijk en figuurlijk ruimer en gericht op wat voor je ligt. Wat voorbij is, laat je achter je.