Je gegevens zijn veilig bij mij!

Saskia

Over privacy en cookies

Samenvatting

Ik behandel je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkoop ze niet aan derden.
Ik deel je persoonsgegevens wel soms met anderen (verwerkers), dat zijn diensten die ik gebruik zoals een administratiekantoor, telecom provider of mijn webhost. Deze verwerkers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen op opslagmedia binnen de Europese Unie en niet daarbuiten. (Mail)adressen van klanten kunnen  gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. Deze website plaatst geen cookies wanneer u enkel bezoeker bent. Pas wanneer de beheerder inlogt op de website, wordt gebruik gemaakt van functionele sessie cookies.

 

Definities

Direct marketing: Het sturen van een nieuwsbrief, een kerstkaart of reclame aan klanten.
De website:  https://www.centrumvoorrustenruimte.nl
Grondslag: een volgens de wet geldige reden om persoonsgegevens te verwerken.
Gerechtvaardigd belang: de reden dat ik je persoonsgegevens mag verwerken is belangrijker dan de reden die jij mogelijk hebt om dit niet te willen.

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband staan zodat je ‘gevonden’ kan worden.

Waarvoor gebruik ik je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens gebruik ik om:

• Contact met je op te nemen;

-als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we samen hebben (grondslag:overeenkomst),
-als ik jou als mijn klant wil vertellen over nieuwe informatie, ideeën, aanbiedingen of producten (grondslag:gerechtvaardigd belang) of
-als je daarvoor toestemming hebt gegeven door mijn nieuwsbrief aan te vragen of het contactformulier in te vullen en te versturen of door mij te bellen of mij je visitekaartje te geven (grondslag: toestemming).

• Een financiële administratie bij te houden zoals de wet dat vraagt als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag overeenkomst)
• Je gegevens goed in mijn administratie te zetten en bij te werken als er wijzigingen zijn als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag: overeenkomst)
• Je producten te beheren zoals we overeen gekomen zijn. (grondslag: overeenkomst)
• Het internetverkeer op de website te beveiligen zoals de wet dat van mij vraagt en omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd. (grondslag: gerechtvaardigd belang)

Van wie heb ik persoonsgegevens?

Van klanten, nieuwsbriefabonnees, contactpersonen en websitebezoekers kan ik op enig moment persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

• Van nieuwsbriefabonnees verwerk ik; je naam en mailadres. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het aanvragen van de nieuwsbrief.
• Van contactpersonen gebruik ik; je naam, mailadres en/of je telefoonnummer. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het invullen en opsturen van het contactformulier of wanneer je telefonisch contact met mij hebt opgenomen of wanneer je mij je visitekaartje hebt gegeven.
• Van klanten verwerk ik; je naam, adres, tel nummer, mailadres.
• Van websitebezoekers; de website verwerkt je ip adres in verband met de beveiliging van de website zoals de wet dat van mij vraagt. Dit mag omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd.

Met wie deel ik persoonsgegevens?

Ik behandel je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkoop ze niet aan derden. Ik deel je persoonsgegevens soms wel met anderen.
Voor nieuwsbriefabonnees is dit mijn webhost.
Voor klanten is dit mijn administratiekantoor.
Voor contactpersonen is dit mijn webhost en mijn telecomprovider.
Met deze anderen is een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk en zeker is dat ook daar je gegevens beschermd zijn zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ben je nieuwsbrief abonnee dan bewaar ik je persoonsgegevens tot je je toestemming intrekt door je af te melden voor de nieuwsbrief.
Ben je klant dan bewaar ik je persoonsgegevens in ieder geval, zoals de wet voorschrijft, 7 jaar en anders tot het beëindigen van de klantrelatie.
Van contactpersonen en websitebezoekers bewaar ik persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik. Deze bewaartijd kan daarom variëren.

Zo zorg ik voor je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden met de gangbare beveiligingstechnieken beveiligd. Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan iemand. Je persoonsgegevens worden gedeeld met verwerkers die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Je mag je persoonsgegevens inzien*). Vraag je meerdere kopieën in één keer dan is 1 kopie gratis, voor de rest vraag ik een redelijke vergoeding.
Je mag onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (laten) aanpassen*).
Je mag je persoonsgegevens (laten) wissen*) als de geldige reden voor verwerking verdwijnt of als je een geldig bezwaar hebt tegen verwerking, tenzij ik wettelijk verplicht ben ze nog te bewaren.
Je mag bezwaar maken tegen direct marketing. Ik stop dan per direct de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing.
Ben je nieuwsbriefabonnee, contactpersoon of klant dan heb je recht op overdracht van je persoonsgegevens.
Ben je nieuwsbriefabonnee of contactpersoon dan kan je je toestemming tot verwerken van je persoonsgegevens intrekken.

Hoe kan je je recht gebruiken?

Heb je vragen over persoonsgegevens die je niet zelf via internet kan inzien en/of wijzigen? Stuur dan een mail via het contactformulier. Doe je dit liever schriftelijk? Stuur dan een brief naar:

Saskia in ’t Veld
Wolddijk 103A
9738 AD Groningen

Je krijgt binnen 4 weken reactie.

Nieuwsbrief abonnees kunnen zelf hun persoonsgegevens inzien, aanpassen en wissen (afmelden nieuwsbrief) via links die onderaan de nieuwsbrief te vinden zijn.

*)Ik kan dan aanvullende informatie vragen om zeker te weten dat je bent wie je bent. Immers je persoonsgegevens mag ik alleen aan jou geven, niet aan iemand anders.